at hebben mens en orangutan met elkaar gemeen? ......................... over de primaten
   wetenschappelijke feiten over de oorsprong van de primaten

  e orangutan vroeger ................................................................................ geschiedenis
  Een beetje achtergrond informatie

  erhalen over de orangutan ...................................................................... verhalen
   Leuke anekdoten uit Indonesië

  preekwoorden met apen .......................................................................... spreekworden
   Wat hebben apen in onze taal te zoeken?

  oordenboekje ......................................................................................... woordenboek
   De taal van de Orangutan

  Bijlage:
  Formulier om je eigen verhaal in te sturen ............................................... formulier

  klaar met lezen!

© Meike Kunkel